Tıp

Tıp

KANT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AMACI ve EĞİTİM PROGRAMI YAPISI
 

KANT ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi olarak amacımız; insan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren, hasta ve yakınlarının sorumluluğunu paylaşan, sağlık görevlileri ile hastaya en kaliteli hizmeti verebilmek için sürekli işbirliği içinde olan, çağdaş bilimsel düşünce modelini özümsemiş hekimler yetiştirmektir. 

Fakültemizde eğitim;  ilk üç yılda sistem temelli yatay entegre kurullar, sonrasında ise disiplin temelli klinik eğitim ve stajlardan oluşmaktadır.  Eğitim programımız birinci yıldan itibaren dikey entegre koridorlar ve bölüm içi dışı seçmeli dersler, klinik eğitim ve stajlar ile zenginleştirilmiştir. Programımızın ilk 2 yılında, insan vücudunun normal yapı ve işlevleri (anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya gibi), kliniğe geçiş yapılan 3. yılda patofizyolojik durumlar, klinik dönem olan 4 ve 5. yıllarda hastalıklar, tanı, tedavi, korunma yöntemleri, Aile Hekimliği Dönemi olan 6. yılda ise hekimlik pratiğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır

 

KANT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM ÇIKTILARI

1. Hekimlik mesleğini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceriye sahiptir, hekimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları ustalıkla uygular.

2. Meslek yaşantısında yer aldığı ekiplerde, ekibin bir üyesi olduğunun bilincinde, görevinin gerekliliklerini, sorumluluk ve sınırlarını bilerek, ekibi ile uyumlu ve etkili çalışır.

3. Hekimlik mesleğini yerine getirirken etkili ve nitelikli iletişim kurar.

4. Hekimlik mesleğini yerine getirirken hizmet sunduğu bireylerin sağlık düzeyini ve gereksinimlerini belirler, cevap verir.

5. Kendi öğrenme, çalışma ve gelişimini etkin bir şekilde yönetebilir; sağlık sistemleri, organizasyonları ve ekipleri içinde aktif rol alarak sağlık hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi süreçleri ile etkinliğinin artırılmasını hedefleyen tüm çalışmalara katılarak destekleyebilir.

6. Hekim olarak sürekli öğrenme yolu ile mesleki gelişimini sağlar; öğrendiği bilgilerin bağımsız, kanıta dayalı, güncel ve bilimsel olmasına önem verir.

7. Hekimlik mesleğini yerine getirirken toplumsal yararı önceler, etik tutum sergiler; toplum ve sağlık çalışanı sağlığı ile iyilik halinin korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterir.

 

EĞİTİM DİLİMİZ
 

Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Tüm akademik personel ve öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce bilmeleri ve kendi literatürlerini takip edebilecek ve katkıda bulunacak düzeyde ilerletmeleri beklenmektedir.
 

AKADEMİK KADROMUZ
 

Fakültemizde Aralık 2020 itibariyle 104 profesör, 60 doçent ve 59 dr. öğretim üyesi olmak üzere toplam 223 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Fakültemizde 1 Fakülte Sekreteri, 1 veteriner hekim, 30 idari personel görev yapmaktadır.

Aralık 2020 itibariyle 11 Temel Tıp Bilimleri, 19 Dahili Tıp Bilimleri  ve 13 Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı ile Dahili Tıp Bilimleri'nde 23, Cerrahi Tıp Bilimleri'nde 7 olmak üzere toplamda 30 bilim dalı bulunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 11, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında 1, İç Hastalıkları Anabilim Dalında 9, Nöroloji Anabilim Dalında 2, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında 2, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında 1 ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında 2, Üroloji Anabilim Dalında 2 olmak üzere toplam 30 bilim dalı ile hizmet verilmektedir.

 

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız

Aralık 2020 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 1553'e ulaşmıştır. (847 erkek ve 706 kız öğrenci)

 

Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Alan Öğrenci Sayılarımız

Mezuniyet sonrası eğitiminde Aralık 2020 itibariyle 41 programda 421 tıpta uzmanlık öğrencisine uzmanlık eğitimi verilmektedir. 12 yan dal uzmanlığı programında ise 31 uzman için mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.

Fakültemiz, 661 tıpta uzman, 38 yan dal uzmanı yetiştirmiştir.