Sözleşmemiz

Sözleşmemiz

           Açıklama: $RTEAS2Y

KANT UNİ. EĞİTİM HİZMETLERİ

                            

               ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ 

Genel Şartlar

Kayıt yapılacak okul İmmanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi (İKBFU) Rusyanın 14 Alexander Nevsky Street Kaliningrad adresinde  eğitim veren bir Üniversitedir .

Öğrencinin Adı      :

 

Bu sözleşmede bundan sonra Kant Uni. Eğitim Hizmetleri  “Üniversite Yetkilisi ” diye anılacaktır

Kayıt yaptıracak kişi de “ÖĞRENCİ” diye anılacaktır.

Üniversite eğitimi online olduğu için, web sitesinde   içerdiği tüm bilgileri güncel tutmaya amaç edinir. Ancak fiyat ve benzeri bilgilerdeki yazım hatalarında Üniveristenin   resmi olarak duyurdukları ve Türkiye için www.kantuniversitesi.com web adresinden yapılan bilgilendirme  ve fiyatlar geçerlidir. 

Üniversite , kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda sorumluluk kabul etmez, kendisine başvuran öğrencinin kaydını kabul etmeme hakkına sahiptir.

Kayıt Şartları

Öğrenci başvurmak istediği okulun kayıt kabul şartlarına uygun olmalıdır.

Öğrenci verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

Öğrencinin özel durumlarından kaynaklı yasal engelleri varsa, kendisi sorumludur.  

Ödeme Şartları

Kesin kayıt için

Toplamda eğitim ücreti ile anlaşma sağlanan miktar odenince  ön kayıt aşamasından sonra okul için belirlenmiş miktarın  yatırılmasıyla işlemler başlatılarak Üniversitenin yetkilendirdiği kuruluş  hesabına  ödeme yapılması ile kesin Kayıt yapılmış olur.

Değişiklik ve İptal Şartları

Üniversite  kesin kayıt aşamasında ödenen  Miktarı, ön kayıt ve diğer rezervasyon işlemleri hizmeti bedeli olduğu için kayıt iptali durumunda geri iade edilemez.

Kant Uni Eğitim Hizmetleri  , Öğrencinin Üniversiteye kaydını gerçekleştirerek, öğrenci numarasını öğrenci ile paylaşıp, ders takibi noktasında yardımcı olacaktır.

Öğrencinin Eğitimi başarılı bir şekilde bitince, Okulun vereceği diplomayı ve transkribini Noterde çeviri ve tasdikleri yapılıp apostilleri ile beraber öğrenciye teslim etmesi ile Kant Uni Eğitim Hizmetleri   görev ve sorumlulukları sona erecektir.

Öğrenci ve Üniversite arasında doğacak ihtilafta İzmir  Mahkemeleri yetkilidir.

 

ÖĞRENCİ                                                                                                                                                    Kant Üni. Eğitim Hizmetleri