Doktora

Doktora

EĞİTİM DİLİ                                :TÜRKÇE 

SÜRESİ                                       :2-4  YIL

EĞİTİM ŞEKLİ                             :ONLİNE

ÜCRET                                        : 3000 EURO ( yıllık Ücret)

Doktora programı, akademik bir derece programıdır ve genellikle en yüksek seviyede formel akademik eğitim olarak kabul edilir. Doktora programlarının temel amacı, öğrencilere belirli bir alanda derinlemesine bilgi sağlamak ve bağımsız, orijinal araştırma yapma yeteneğini kazandırmaktır. 
 

Doktora programlarının temel özellikleri şunlardır: 
 

Orijinal Araştırma: Doktora programının en belirgin özelliği, öğrencinin belirli bir konuda bağımsız ve orijinal bir araştırma yapmasıdır. Bu araştırma, ilgili alanda bilgiye katkıda bulunmalıdır. 
 

Doktora Tezi (Dissertation ya da Ph.D. Thesis): Orijinal araştırmanın sonuçları genellikle bir doktora tezi olarak sunulur. Bu tez, bir komite tarafından değerlendirilir ve genellikle bir savunma (tez sınavı) süreci gerektirir.
 

Derinlemesine Bilgi: Doktora programları, öğrencilere seçtikleri alanda derinlemesine bilgi sağlar. Öğrenciler, dersler, seminerler ve diğer akademik aktivitelerle bu bilgiyi kazanırlar. 
 

Uzun Süreli Bir Taahhüt: Doktora programları genellikle yüksek lisans programlarına göre daha uzun sürer. Bu süre ülkeye, üniversiteye, alana ve öğrencinin çalışma hızına göre değişiklik gösterebilir, ancak genellikle 2-4 yıl arasında değişir. 
 

Öğretim ve Araştırma Görevliliği: Birçok doktora programı, öğrencilere öğretim asistanlığı veya araştırma asistanlığı gibi rolleri üstlenme fırsatı sunar. Bu, öğrencilere akademik bir kariyer için gerekli deneyimi kazandırır. 
 

Bilimsel Yayınlar: Doktora öğrencileri, araştırmalarını konferanslarda sunabilir veya bilimsel dergilerde makale olarak yayınlayabilirler. Bu, akademik bir kariyer için önemli bir adımdır. 
 

Özel Eğitim ve Mentörlük: Doktora öğrencileri, danışmanları tarafından yakından takip edilir ve mentörlük alır. Bu mentörlük, öğrencinin araştırma sürecinde doğru yönlendirilmesine yardımcı olur. 
 

Akademik ve Endüstriyel Kariyer: Doktora programını tamamlayanlar, genellikle üniversitelerde öğretim üyeliği pozisyonlarına geçebilirler veya araştırma odaklı endüstriyel pozisyonlarda çalışabilirler. 

 

Bilişim Fakültesi

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim ve Bilgi Teknolojileri

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Sosyoloji

Felsefe

Türk Dili Edebiyatı

Arkeoloji

Sanat Tarihi

Rus Dili Edebiyatı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri

Maliye

Bankacılık Finans ve Muhasebe

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

Basın ve Yayın

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Psikoloji Fakültesi

Uygulamalı Psikoloji

Klinik Psikoloji

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Müzik ve Sahne Sanatları

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Spor Yöneticiliği

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Gaastronomi ve Mutfak Sanatları

Uluslararası İşletme

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Uluslararası İşletme

Bankacılık Finans ve Muhasebe 

Hukuk Fakültesi

Mimarlık

Mühendislik 

Eczacılık  (Alt Dalları )