Bulgaristan

Bulgaristan

Bulgaristan’da Üniversite Eğitimi – Bulgaristan Üniversiteleri

Bulgaristan, resmi olarak Bulgaristan Cumhuriyeti, ülkemizin batı komşularından biridir. Türk Halkı ile Bulgar Halkı arasında tarihten gelen kopmayacak bağlar bulunmaktadır. Zaman zaman bulanıklaşan iki halk arasındaki yakın ilişki, günümüzde son derece sıcak ve sevgi dolu şekilde devam etmektedir. Ülkemizden birçok vatandaşımız ziyaret amaçlı Bulgaristan’a gitmektedir, aynı şekilde, Bulgar vatandaşları da sıkça ülkemizi ziyaret etmektedir. Öte yandan, bu güzel ülkede çok sayıda Bulgar Türkü de yaşamaktadır. Ülkemize çok yakın olması ve yakın ilişkilerimizin bulunması, birçok öğrencinin ülkemizde eğitim almasına, aynı şekilde, ülkemizden öğrencilerimizin de Bulgaristan Üniversitelerinde eğitim almasına olanak sağlamaktadır.

Bulgaristan’ın kentleri olan başkent Sofya, diğer büyük kentleri Plovdiv ve Varna’da kaliteli üniversiteler bulunmaktadır. Ülke genelinde, yaklaşık olarak sekiz milyon insan yaşamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinden biri olan bu ülkede, medeni, huzurlu bir yaşam süregelmektedir. Temiz, bakımlı, doğa ile iç içe kentleri ile sevilen bir ülkedir. Bulgaristan eğitime de çok önem veren bir ülkedir. Okuma yazma oranı son derece yüksektir. Üniversite eğitimine son derece önem verilmekte olup, üniversiteler köklü ve kalitelidir. Üniversitelerin Türk öğrencilerimiz için de son derece avantajlıdır. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak gençlerimizin Bulgaristan üniversitelerinde eğitim almaları için gerekli desteği vermekteyiz.


Bulgaristan Üniversiteleri Tercih Sebepleri

Bulgaristan Üniversiteleri sınavsız olarak Türk gençlerini kabul etmektedir. Öğrencilerimizin lise mezunu olması ve resmi onaylı lise diplomalarının olması Bulgaristan üniversitelerine başvurmaları için yeterlidir. Ülkemizdekinin aksine, taban puanı, lys, lgs girme ve belirli bir puan alma şartı bulunmamaktadır. Bu sayede, öğrencilerimiz istedikleri üniversitelere ve fakültelere kayıt olma, planladıkları mesleğin eğitimini alma şansını yakalamaktadırlar. Hem meslek lisesi, hem de düz ya da anadolu lisesi mezunu gençler diplomaları ile başvurabilirler. Üniversiteler, eğitime verilen önem noktasında, detaylı ve donanımlıdır. Ülkede genel anlamda, planlı ve önem verilen bir eğitim politikası olduğunu da eklemek gerekir.

Yukarıda belirtildiği gibi, Bulgaristan Avrupa Birliği ülkelerinden biridir. Bu ülkede eğitim alan öğrenciler, AB ülkesini olmasının avantajlarını da yaşarlar. Bulgaristan üniversiteleri Avrupa Birliği kapsamında olan yüksek eğitim kurumları olup, mezunlarına mavi diploma verilmektedir. Mavi diploma, Europass olarak adlandırılır. Bu diploma tüm AB ülkelerinde geçerli olan diploma anlamına gelmektedir ve mezun olan öğrencilerin diplomaları tüm AB ülkelerinde geçerlidir. Avrupa Birliği ülkelerinde diplomalarıyla çalışma olanağına sahip olurlar. Bulgaristan Üniversiteleri’nin önemi özelliklerinden biri ise ülkemiz yüksek öğretim kurumları, YÖK tarafından kabul edilmekte olmasıdır. YÖK’ün denklik verilen üniversiteler listesinde, Bulgaristan üniversiteleri yer almaktadır. Bu oldukça önemli bir özelliktir.


Neden Bulgaristan’da Eğitim?  – Bulgaristan Üniversitesi Tercih Nedenleri

Bulgaristan ülkemize gerçekten çok yakın, komşu ülkedir. Mesafeler kat etmeden ülkemizden bu ülkeye gidiş geliş yapılabilir. Bulgaristan üniversitelerinde, fakültelerin özellikleri ve eğitim ilkelerinde göre, Bulgarca, Rusça, Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinde eğitim verilmektedir. İngilizce eğitim verilen fakültelerde, resmi belgelere yeterlik durumu bulunan öğrenciler hazırlık sınıfı okumadan lisans sınıflarına başlayabilirler.

İnsanlara eğitim ve bilgi sağla.Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.”   Thomas Jefferson

Dil bilgileri yeterli olmayan öğrenciler ise yabancı diller sınıfında bir sene eğitim almaktadırlar. Bundan sonra lisans sınıflarına başlayabilirler. Yaklaşık olarak dokuz ay yani iki sömestre süren dil eğitimi fakültedeki eğitim diline göre, Bulgarca, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca olabilir. Ayrıca, bölümün özelliklerine göre, hazırlık senesi boyunca bazı temel dersler de öğrencilerin lisans yıllarına hazırlanması noktasında verilmektedir.

Bulgaristan Üniversitelerinde okul ücretleri okullara ve fakültelere göre değişen şekilde ödenmektedir. Son derece makul olan okul ücretleri, Euro ile ödenebilir. Yılda iki sömestre olduğundan, okul harçları, tek bir seferde ya da sömestre başlarında iki taksit olmak üzere ödenebilir. Ülkemizde, orta gelir grubunda olan bir ailenin zorlanmadan bu ücretleri ödeyebilmeleri mümkündür. Köklü ve kaliteli eğitim veren okullardır. Seçkin akademik kadroları ile özenli bir eğitim verilmektedir.

Sofya, Plovdiv ve Varna’da son derece elit, özenli üniversiteler bulunmaktadır.


Bulgaristan’da Tıp Eğitimi

Bulgaristan’da tamamen sınavsız kabul ile seçkin bir tıp eğitimi alabilir, bir hekim olarak kariyer yapabilirsiniz. Bulgaristan üniversiteleri uluslararası platformda verdiği seçkin tıp eğitimiyle tanınmaktadır. Tıp fakültelerinde eğitim dili farklı olabilir, her fakültenin eğitim diline göre yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Lisans senelerinde öğrencilerin teorik bilgileri öğrenmesi kadar, pratik anlamda kendilerini geliştirmelerine de son derece önem verilmektedir. Bu nedenle, ilk sınıflardan itibaren hastalar üzerinde çalışma, laboratuvar çalışmaları ve klinik çalışmaları yapılmaktadır. Teorik, pratik ve öğrencilerin staj eğitimleri donanımlı olarak verilmektedir. Bulgaristan üniversitesi Tıp fakültelerinde öğrencilerin donanımlı eğitim almaları için her türlü alet ve edevat bulunmaktadır. Modern eğitimin önemsendiği fakültelerde, teknik anlamda mükemmel laboratuarlar öğrencilerin hizmetindedir. Öğrencilerin akademik kadrodan birebir eğitim almasına olanak sağlanmakta, ayrıca öğrenci danışmanları sürekli yardımcı olmaktadır. Kütüphaneler, bilgisayar ve internet kullanımı eksiksiz olan fakültelerden seçkin birer hekim olarak mezun olabilirsiniz.

 

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

Pleven Tıp Üniversitesi

Varna Tıp Üniversitesi


Bulgaristan’da Diş Hekimliği – Bulgaristan Üniversitesi

Diş hekimliği eğitimi almak ve donanımlı bir diş hekimi olmak isteyenler için Bulgaristan Üniversiteleri son derece uygundur. Bulgaristan Üniversiteleri tıp ve diş hekimliği eğitimlerinde gerçekten Avrupa’nın seçkin eğitim kurumları arasındadır. Türk öğrencilerimiz diş hekimliği fakültesine lise diplomalarıyla, sınavsız olarak kabul edilmektedir. Eğitim genel olarak beş yıl sürmektedir. Eğitim diline göre, öğrencilerin seviyesi tespit edilerek yabancı dil okulunda hazırlık sınıfına alınabilir, gerekli dil seviyesi eğitimi alındıktan sonra lisans derslerine başlanabilir. Diş hekimliği fakültesinde, seçkin öğretmenlerden, klasik eğitim disiplinlerinin, modern tekniklerle bezenmiş şekilde eğitim verilmektedir. Çalışma alanları, sınıflar, derslikler, laboratuvarlar modern ve öğrencilerin birebir derse katılımlarını sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Lisans senelerinde, teorik eğitim yanında, pratik eğitim de fazlasıyla verilmektedir. Türk öğrencilerimiz, son derece uygun harç rakamları ile seçkin diş hekimliği fakültelerinde eğitim alabilirler. Danışmak için Eurostar Yurtdışı Eğitim Kurumları şubelerimiz ve profesyonel öğrenci danışmanlarımız sizinledir.

 

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

Pleven Tıp Üniversitesi

Varna Tıp Üniversitesi


Bulgaristan’da Eczacılık Eğitimi

Eczacılık her zaman geçerli olan ve olacak bir meslektir. Eczacılık mezunları kendi eczanelerini açabilirler. Ayrıca, hem ülkemizde, hem de yurtdışında çok önemli kimya ile ilaç firmalarında çalışabilirler. Uluslararası platformda bu şekilde bir çalışma için diploması uluslararası statüye sahip olan üniversitelerin eczacılık fakültelerinden mezun olmak gerekir. Bunun için çok önemli bir seçenek, Bulgaristan Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleridir. Bulgaristan’da Sofya, Plovdiv ve Varna’da son derece kaliteli eczacılık fakülteleri bulunmaktadır.

Eczacılık fakültelerinde İngilizce, Bulgarca, Rusça, Almanca veya Fransızca eğitim verilebilmektedir. Bu dillerin donanımlı şekilde bilinmesi için bir sene, yani yaklaşık dokuz ay hazırlık sınıfında eğitim verilmektedir. Eczacılık fakültesi eğitimi dört yıldır. Hem pratik, hem de teorik eğitim donanımlı ve gereği gibi verilmektedir. Bu fakültelerden mezun olan gençler mavi diploma almaktadır. Mavi diploma Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında, Bologna kriterlerine uygun olan üniversiteler tarafından verilmektedir. Bulgaristan Üniversiteleri’de bu özelliklere sahiptir. Kampus yaşamı yerinde, sosyal ve kültürel anlamda da kaliteli zaman geçirebileceğiniz üniversitelerde mükemmel bir eczacılık eğitimi alabilirsiniz.

 

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

Pleven Tıp Üniversitesi

Varna Tıp Üniversitesi


Bulgaristan’da İnşaat Mühendisliği

Her zaman önemini koruyan ancak, son yıllarda gerçekten son derece gözde olan inşaat mühendisliği gençlerimiz için parlak mesleklerden biri haline gelmiştir. Uluslararası anlamda önemli projelere sahip olan inşaat firmalarımız başarılara imza atmaktadır. Sadece lise diplomanızla kabul edileceğiniz Bulgaristan Üniversiteleri’nde seçkin inşaat mühendisliği eğitimi alabilirsiniz. Başkent Sofya başta olmak üzere, Plovdiv ve Varna kentlerinde inşaat mühendisliği eğitimi alabilirsiniz. Dört yıl süren eğitimin sonunda öğrenciler AB ülkelerinde geçerli olan mavi diplomalarını almaktadırlar. Bu diploma ile tüm Avrupa ülkelerinde çalışma şanslarını elde edebilirsiniz. Diplomalar YÖK tarafından kabul edildiğinde ülkemizde hem kendi inşaat firmanızı açabilir, hem de inşaat mühendisi olarak özel sektörde ya da kamu alanında çalışabilirsiniz.


Bulgaristan’da Mimarlık

Mimarlık gibi son derece seçkin bir mesleğin eğitimi, mükemmel bir fakültede, üstelik sadece diplomanızla başvurarak almak istemez misiniz? Bu hayalinizi Bulgaristan üniversitelerinde yapabilirsiniz. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şubelerimizden bilgi ve destek alarak mimarlık eğitimi için adım atabilirsiniz. Bulgaristan’da mimarlık eğitimi dört yıl sürmektedir. Üniversitelerde, fakültelere göre değişen şekilde, Bulgarca, İngilizce, Rusça, Almanca, Fransızca dillerinde eğitim alabilirsiniz. Dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler hazırlık dil eğitimi için yabancı diller fakültesinde bir sene eğitim almaktadırlar. Bundan sonra, seçkin lisans eğitimi sizleri bekliyor. Mimarlık fakültelerinde, öğrencilerin yaratıcı ve donanımlı birer mimar olmaları için eğitim kalitesi mevcuttur. Seçkin akademik kadro, klasik eğitim disiplinleri ile bezenmiş modern eğitim sistemleri, az kişilik sınıflar, teorik ve pratik eğitim sizleri beklemektedir. Kampus yaşamı da öğrencilerin rahatı, güvenliği ve özgür bir ortamda eğitim almaları için tasarlanmıştır. Mimarlık diplomanız Europass yani mavi diploma olacağından, tüm AB ülkelerinde çalışabilirsiniz.


Bulgaristan’da Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği eğitimi almak için Bulgaristan üniversitelerini tercih edebilirsiniz. Ülkemizle komşu olan ve ilişkilerimiz çok eskiye dayanan bu ülkede, geçmişi uzun yıllara dayanan eğitim kalitesi ve üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerin makine mühendisliği fakültelerinin gerçekten donanımlı olduğunu belirtelim. Ülkemizden öğrencilerimiz üniversitelere sınav ya da taban puanı sistemi, not ortalaması esası olmadan sınavsız olarak kabul edilmektedir. Meslek lisesi ya da lise diploması ile başvurular kabul edilmektedir. Gerekli olması durumunda, bir senelik hazırlık dil sınıfı eğitiminin ardından, lisans eğitimleri başlamaktadır.

Makine mühendisliği fakültesinde eğitim dört yıldır. Öğrencilerin teorik dersleri almasının yanında, pratik alanlarda kendilerini geliştirmelerine önem verilmektedir. Bolca çalışma imkanı bulabilirsiniz. Hem ülkemizde, hem de yurtdışında makine mühendisi olarak kariyer yapabilirsiniz.


Bulgaristan’da Elektrik Mühendisliği

Bulgaristan Üniversiteleri, seçkin bir elektrik mühendisliği almak için en doğru seçimlerden biridir. Ülkede başkent başta olmak üzere, birçok şehirde altyapısı sağlam ve seçkin üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelerin elektrik mühendisliği fakültelerine güvenebilirsiniz. Profesyonel öğrenci danışmanlarımızdan fakülteler ve eğitim özellikleri, kayıt tarihleri, okul taksitleri gibi birçok konuda yardım alabilirsiniz. Elektrik mühendisliği eğitimi almak için sınava tabi olmadan, lise diplomanızla başvurunuzu yapabilirsiniz. Okul ücretleri diğer Avrupa Üniversiteleri ile kıyaslandığında son derece makuldur. Zorlanmadan eğitiminizi alabilirsiniz. Elektrik mühendisliği için lisans ve lisans tamamlama eğitimleri konusunda öğrenci danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, Türk öğrenciler için master seçenekleri de bulunmaktadır. Dört yıl sürecek elektrik mühendisliği eğitiminizin ardından, ileri eğitimleri de düşünebilirsiniz. Hem teorik, hem de pratik anlamda kaliteli bir mühendislik eğitiminden sonra aynı zamanda YÖK tarafından kabul edilen mavi diplomanızla kariyerinize başlayabilirsiniz.


Bulgaristan’da Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar mühendisliği son yılların en seçkin eğitimlerinden ve mesleklerinden biridir. Bir bilgisayar mühendisi hem ülkemizde, hem de uluslararası anlamda birçok ortamda, kurumda ve düzeyde çalışabilir. Ülkemizde bulunan sınav sistemi puanı yüksek olan bilgisayar mühendisliği fakültelerine girmenizi zorlaştırabilir. Sınavsız olarak, sadece lise diplomanızla kabul edileceğiniz Bulgaristan Üniversiteleri’nde ise donanımı sağlam bilgisayar mühendisliği eğitimi alabilirsiniz. Dört süren eğitimde öğrencilere teorik eğitim yanında, son derece başarılı pratik eğitim, bilgisayar ve internet uygulamaları eğitimleri verilmektedir. Hazırlık sınıfında, dil eğitimleri yetersiz olan öğrenciler gayet kaliteli bir eğitim almaktadırlar. Bundan sonra, lisans senelerinde seçkin eğitmenlerden eğitim alarak parlak bir bilgisayar mühendisi haline gelmektedirler. Ülkemizde diplomalar YÖK tarafından tanınmaktadır. Mavi diplomalar tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tanınmaktadır.


Bulgaristan Türkiye Uçak – Otobüs – Tren – Gemi Seferleri

Bulgaristan batı sınırımızı paylaştığımız, komşu ülkelerimizden biridir. Ülkemize son derece yakın bir coğrafi konumdadır. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu idaresinde kalan ülke ülkemize son derece yakındır ve birçok Osmanlı eseri bulunmaktadır. Türk ve Bulgar Halkı ise kültürel ve yaşam gelenekleri anlamında oldukça benzerlikleri olan bir halktır. Bu ülkede çok sayıda Bulgar Türkümüz yaşamaktadır. Bulgaristan üniversitelerinde eğitim alan öğrencilerimiz asla yabancılık çekmemektedir.

Ülkemize yakın olması öğrencilerimiz açısından çok avantajlıdır. Karedeniz üzerinden yapılan gemi seferleri, otobüs, tren ve uçak seferleri sık şekilde sürmektedir. Birçok hava yolu firmamız, Sofya ve Varna gibi şehirlere uçuşlar yapmaktadır. Uçuş bilet fiyatları da ekonomik rakamlardadır. Yaklaşık bir saat süren uçuşlar sorunsuz şekilde gerçekleşmektedir. Öğrenciler tatil zamanlarına göre önceden toplu ve son derece uygun fiyatlı uçak biletleri alabilirler.

Tren seferleri de ulaşım için seçenek olabilir. İstanbul Halkalı Garı’ndan Başkent Sofya’ya uzanan bir hatta tren yolculuğu yapmak mümkündür. İstanbul Halkalı Sofya Ekpresi ile farklı ve güvenli, aynı zamanda ekonomik bir yolculuk yapabilirsiniz. Yolculuk yaklaşık olarak sekiz saat sürmektedir ve akşam saatlerinde gerçekleşmektedir. Kompartımanlar rahat ve uyuma, dinlenme yapılabilir.

Bulgaristan ile Türkiye arasında otobüs seferleri de birçok firma tarafından sıkça yapılmaktadır. İki ülkenin sınır komşusu olması, iletişime ağlarının güçlü olmasını sağlamaktadır. Sınır kapısından gerekli kontroller yapıldıktan sonra, otobüsler iki ülke arasında kolayca gidip gelmektedir. Son derece uygun rakamlara otobüs biletlerini almak mümkündür. İki ülke arasında birçok gözde otobüs firmamızın sefer düzenlediğini belirtelim. Bulgaristan’ın birçok kentine otobüs seferleri ile gidilebilir. Birkaç saat süren yolculuk, modern otobüslerle son derece keyifli ve rahat şekilde gerçekleşmektedir.

Deniz yoluyla ulaşım, iki ülke arasında düzenlenen feribot seferleri ile sağlanmaktadır. Deniz otobüsleri ile zevkli ve keyifli bir deniz yolculuğu ile Varna’ya ulaşmak mümkündür. İstanbul Varna arasında seferler yaklaşık 6 saat sürmektedir.

Bulgaristan Üniversiteleri’nde sınavsız kabul ile seçkin eğitim alma fırsatını yakalayabilirsiniz. Kayıt şartları ve süreleri, okul ücretleri, eğitim olanakları, tarihleri, konaklama, ulaşım gibi birçok bilgi için danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz. Komşu ülkemiz olması bakımında, uçak ulaşımı başta olmak üzere, tren seferleri, deniz ulaşımı, otobüs seferleri üzerinden gidip gelmek kolay, mümkün ve aynı zamanda uygun fiyatlıdır. Güvenli, ekonomik, öğrenciler için son derece uygun bir ülkede eğitim almak ve sonrasında mavi diploma ile kariyer basamaklarına uzanmak gençlerimiz için son derece avantajlıdır. Ekonomik anlamda zorlanmadan, kaliteli bireğitimalarak, ülkemizden çok uzak kalmadan, hayalinizdeki üniversite eğitimini mükemmel şekilde alabilirsiniz. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Şubelerimizden, sitemizden ve çağrı merkezimizden her zaman bilgi alabilirsiniz. Okul ücretleri ise diğer Avrupa Ülkelerine oranla son derece makuldur. Kampus yaşamı öğrencilerin zengin öğrencilik yılları geçirmeleri için tasarlanmıştır. Spor faaliyetleri, kültürel ve sanat etkinlikleri yapılabilir. Öte yandan, güvenli ve rahat konaklama olanakları da gençleri beklemektedir. Yurtlar, pansiyon ve kiralık evler tercih edilebilir.

Türk nüfusunun sık bulunduğu ülkelerden bir tanesi olan Bulgaristan’da eğitim yaşamınız hiç zor olmayacak çünkü Bulgarcanın beraberinde Türkçe konuşulan diller içinde bulunmaktadır. üniversiteler Sofya,Stara Zagora,Burgas,Varna,Plevne ve Plovdiv şehirlerinde konumlandırılmıştır.

Bulgaristan’da okumak için üniversite sınavına girmenize gerek bulunmaz idadi mezunu olmanız yeterli olmaktadır. Eğitim başlangıç tarihleri okullara göre değişiklik göstermektedir genel tarih 15 Eylül-1 Ekim arasıdır. Eğitim ücretleri her yıl Bulgaristan milli Eğitim Bakanlığı’nın önergesiyle değişiklik göstermektedir. Eğitim dilleri ingilizce, Bulgarca, Fransızca ve Almancadır. Lisans eğitim süreleri 4 sene olup, Diş hekimliği 5 yıl, Eczacılık 5,5 sene, Tıp fakültesi 6 yıldır.

Yök denkliği bulunmakta ve diplomanız bütün Avrupa ülkelerinde geçerlidir. En bilinen üniversiteleri; Sofya Tıp üniversitesi, Sofya Teknik üniversitesi, Sofya Uluslararası ekonomi üniversitesi, Sofya inşaat ve Mimarlık üniversitesi, Avrupa Politeknik üniversitesi…

Bulgaristan şehirler arası ulaşımı da aşırı gelişmiştir. Her saat başı şehirler arası otobüs ve şimendifer bulunur. aynı zamanda her gün belirli saatlerde Türkiye’ye otobüs bulunur.

Bir öğrenci aylık 120 € ile rahatça geçimini sağlayabilir. yurt ve ev kiraları da epey bir ucuzdur.

Aylık ortalama hayat giderleri 250–300 Euro, bir dönemlik kitap ve vasıta gereç giderleri yaklaşık 50 Euro civarındadır. Bir otobüs bileti 0,35 Euro’dur fakat öğrenciler 50 €’ya yıllık ulaşım kartları çıkartabilirler.

Ev kiraları aylık (eşyalı) ortalama 75 € civarındadır. Evlerin lüksü arttıkça kira bedelleri de artar ve bu fiyat 300 € ya kadar çıkabilir.

Bulgaristan Üniversiteleri 2019 Kayıtları Başlamıştır. Bulgaristan üniversite gerekli belgeler için bizi arayınız.

Bulgaristan Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi dünya sıralaması ilk 1000 içerisinde yer almaktadır

Bulgaristan Üniversiteleri taban puan aramamaktadır.

Bulgaristan Üniversitesi Bölümleri güncel fiyatları ( ücretleri ) öğrenmek için iletişim sayfasındaki numaralarımızdan bizi arayıp öğrenebilirsiniz


Yaşam Giderleri

Bulgaristan Gıda Fiyat
Yemek, Ucuz Restorant 10.00 lev
Yemek 2 Kişilik, Orta Sınıf Restorant, Üçlü Yemek 43.05 lev
McDonalds’ta McMeal (Eşdeğer Menü Yemeği) 8.00 lev
Cappuccino 2.26 lev
Kola / Pepsi (0.33 litrelik şişe) 1.60 lev
Su (0,33 litre şişe) 0.99 lev
 
Bulgaristan Süpermarketler Fiyat
Süt (1 litre) 1.98 lev
Taze Beyaz Ekmek (500g) 1.01 lev
Pirinç (beyaz), (1kg) 2.18 lev
Yumurta (12 Adet) 2.86 lev
Yöresel Peynir (1kg) 10.21 lev
Tavuk Göğsü (1kg) 8.75 lev
Sığır Eti (1 kg) (Eşdeğer Kırmızı Et) 13.89 lev
Elma (1kg) 1.92 lev
Muz (1 kg) 2.60 lev
Portakal (1kg) 2.04 lev
Domates (1 kg) 2.53 lev
Patates (1kg) 1.04 lev
Soğan (1kg) 0.93 lev
Marul (1 kafa) 1.03 lev
Su (1,5 litrelik şişe) 0.90 lev
Sigara Paketi (Marlboro) 5.30 lev
 
Bulgaristan Ulaşım Fiyat
Tek yönlü Bilet (Yerel Ulaşım) 1.60 lev
Aylık (Normal Fiyat) 50.00 lev
Taksi Başlangıç (Normal Tarife) 0.80 lev
Taksi 1km (Normal Tarife) 0.79 lev
Benzin (1 litre) 2.09 lev
Volkswagen Golf 1.4 (Eşdeğer Araç) 33,218.00 lev
Toyota Corolla 1.6l (Yeni Araba) 34,517.31 lev
 
Bulgaristan Faturalar Fiyat
1 Dakika Mobil Tarife 0.28 lev
İnternet (60 Mbps veya daha fazla, Sınırsız Veri, Kablo / ADSL) 16.51 lev
 
Bulgaristan Spor ve Aktivite Fiyat
Fitness Club, 1 Yetişkin için Aylık Ücret 44.28 lev
Tenis Kortu Kiralama (Hafta Sonu 1 Saat) 20.84 lev
Sinema, 1 Koltuk 12.00 lev
 
Bulgaristan Giyim ve Ayakkabı Fiyat
1 Çift Kot Pantolon (Levis 501 ya da Benzeri) 96.30 lev
1 Yaz Giysi (Zara, H&M, …) 53.49 lev
1 Çift Nike Koşu Ayakkabı (Orta Ölçekli) 132.76 lev
1 Çift Deri Ayakkabı 126.04 lev
 
Bulgaristan Aylık Kira Fiyatları Fiyat
Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odası) 614.95 lev
Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) 1,078.26 lev
Şehir Dışında (3 yatak odası) 764.81 lev
 
Bulgaristan Satılık Daire Fiyatları Fiyat
Şehir Merkezinde Apartman Satılık Metrekare Başına Fiyat 2,540.82 lev
Şehir Dışında Apartman Satılık Metrekare Başına Fiyat 1,744.48 lev
 
Bulgaristan Maaşlar Fiyat
Aylık Ortalama Net Maaş 1,126.84 lev
 

Bulgaristan Videolar


Bulgaristan Gezi Rehberi

Sofya Üniversitesi Gezi Rehberi

Plovdiv Üniversitesi Gezi Rehberi

Varna Üniversitesi Gezi Rehberi

Şumen Üniversitesi Gezi Rehberi

Slistre Üniversitesi Gezi Rehberi

Bansko Gezi Rehberi

Burgaz Gezi Rehberi

Bulgaristan Üniversiteleri Gezileri İle Alakalı Detaylı Bilgi için arayınız