Tanıma Ve Denklik

Tanıma Ve Denklik

Denklik Nedir?

Denklik : Yurtdışında bir yüksek öğretim kurumundan mezuniyet sonrası diplomanın Türkiye resmi kurumlarınca tanınmasıdır. Başvuru alınan üniversiteler ‘BACHELOR’ derecesinde olup DENKLİĞİ bulunmaktadır. Bachelor derecesi dünyanın her yerinde geçerli olan tek diploma derecesidir.

Rusya’da Denklik var mı?

Rusya üniversiteleri nin vermiş olduğu diploma dünyanın her yerinde ve Türkiye’de geçerlidir. Bachelor statü’de eğitim veren Amerikan, İngiliz, Alman ve Rus üniversiteleri nin diplomaları dünyanın her yerinde geçerlidir. Bu geçerlilik bologna anlaşması ile resmidir.

Yurtdışı Denklik Koşulları“Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanların denklik başvuruları kabul edilir ve münferiden inceleme yapılır ve inceleme sonucunda kişilere almış oldukları dersler, uygulamalar ve projeler gibi hususlar göz önünde tutularak SYBS işlemleri gerektiren kararlar alınabilir.”

İlk 500 şartı 1000 oldu: YÖK, yurtdışında eğitim almak için Türkiye de ÖSYM sınavlarına katılım şartı olmadan gidilebilecek üniversitelerin dünya sıralamasında “En iyi 500 içinde” olmasını istiyordu. Bu kural ilk “1000 üniversite” olarak değiştirildi.

Rusyada Üniversite Denkliği

Yurtdışında örgun eğitim görmüş her öğrenci mezun olup geldikten sonra Ankara’ya YÖK’e bireysel denklik başvurusu yapmak zorundadır. Dünyanın en iyi üniversitesini de bitirseniz sonuç değişmez. Ülkemizde prosedür bu şekildedir. Mezun olduğunuz ülkedeki Büyükelçiliğimizden daha önceden açtırmış olduğunuz öğrenci dosyasını kapatıyorsunuz ve Sizden istenilen belgeleri YÖK e teslim edip bekliyorsunuz. Daha sonra ortalama 5-6 ay içinde karar çıkmaktadır. YÖK ün kendi kuracağı komisyonunda verme ihtimali olan 3 karar bulunmaktadır ve şu şekildedir.

  1. Direkt Denklik : Komisyondan bu karar çıkması halinde öğrencimiz direkt denkliğini almaktadır.
  2. STS Şartı : Öğrencimiz STS sınavına girip 100 üzerinden 40 net yapması istenir.
  3. Ders Tamamlama : Bu yurtdışında hukuk okuyan öğrencilerin aldığı bir karardır. Hukuk ders içerikleri her ülkede farklı olduğundan sizin Türkiye’de YÖK ün belirleyeceği bir devlet üniversitesinde  yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eksik olan dersleri tamamlamanız istenir.

Türk öğrencileri lise diploması ve hazırlık şartı ile kabul eden Rus üniversitelerinde lisans programları genellikle 4 yıl sürmektedir. Bazı programlarda bu süre 5 ile 6 yıla uzayabilmektedir.
Uluslararası eğitim sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Rusya üniversiteleri tarafından verilmiş olan diplomaların tanınırlığı vardır. Türkiye’de Rus üniversitelerinin tamamının şartlı-şartsız denkliği mevcuttur.

1. Dosyaların tamamı çeşitli Üniversitelerimizden alanında uzman Akademisyenlerden oluşan Bilim Alanı Danışma Komisyonlarımızca incelenmektedir. 2. Dosya üzerinde eğitim süreleri, kredileri ve stajları ülkemizdeki ile eşdeğer ise ve mezun olunan program YÖK veya “Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu” (WFME) tarafından tanınan, tescil yetkisi verilmiş kurumlarca akredite edilmişse veya ilgili üniversite Dünya Sıralamalarında ilk 1000’e giriyorsa sınavsız “doğrudan denklik” verilmektedir. (YÖK DENKLİK KİTAPÇIĞI 20. SAYFA)

***YÖK' ÜN NİSAN 2021 TARİHİNDE ALDIĞI KARAR İLE  TÜRKİYEDE TÜRKÇE ONLİNE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN DERS MÜFREDATI TÜRKİYE EĞİTİM MÜFREDATI İLE AYNI OLMASI HALİNDE SINAVSIZ DENKLİK VERİLECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR.***

 


YÖK, yurtdışında uzaktan eğitim yoluyla diploma alan öğrencilerin diploma denkliğinin tanınması için şu koşulları belirledi:

•    Ortaöğretimini dışarıdan tamamlayanların lise denklik belgesini ibraz etmesi,
•    Diploma alınan üniversitenin eğitim dilinin bilindiğinin belgelenmesi veya Tütkiyedeki eğitim mufredatına uygun olması 
•    Diploma alınan programın Türkiye’de eşdeğerinin bulunması
•    Diplomanın alınan ülkede bir üst eğitime girişte kabul edilmesi
•    Diploma alınan programın uluslararası akreditasyona sahip olması
•    Programın kredi toplamının o ülkedeki eş değer örgün öğretim programlarının kredi toplamına eşit olması.

 

YÖK YAZISI
Uzaktan Eğitim Denklik İşlemleri

MADDE 10 (1) Uzaktan eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı veren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamlarınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer örgün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı programın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlendirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, eğitimin yapıldığı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edilmesi şartları aranarak, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir.

 

 

QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2024

 

Immanuel Kant Baltic Federal University

RusyaRUSYA 381