Mimarlıklar

Mimarlıklar

15 Nisan 2012 tarihinde kurulan ve 8 Nisan 2016 tarihli karar ile "Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" adını alan Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik ve sanatsal faaliyetlerde bulunarak yaratıcı, yenilikçi, çağdaş yaklaşımlarla eğitim olanakları sunmak hedefindedir.

Fakültemiz bünyesinde, ülkemizin sanat, tasarım ve mimari potansiyeli ile birikimini geleceğe taşıyarak, insanlık mirası ve değerlerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tasarım ile sanatsal alanlarda faaliyet gösterebilen, özgün kültürel değerlerine sahip çıkabilen, gelişime açık, girişimci ve ekip çalışmasına uygun bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda profesyonel bilgi birikimine dayalı eğitim-öğretim anlayışı içinde, bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getirerek, ulusal kalkınmaya destek olan yaratıcı, paylaşımcı kadroları oluşturmak, bilime ve sanata uluslararası düzeyde katkıda bulunan araştırmalar yapmak, bunları yürütecek uzmanlar yetiştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak Fakültemizin diğer hedefleri arasında yer almaktadır.

Fakültemiz bünyesinde Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Mimarlık ve Geleneksel Türk Sanatları olmak üzere dört bölüm kurulmuştur. Resim Bölümü bünyesinde Resim Anasanat Dalı, Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde ise Tezhip Anasanat Dalı mevcuttur. 2018-2019 yılında 60+2 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlayan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde Görsel İletişim Anabilim Dalı bulunmaktadır.

MİMARLIK BÖLÜMÜ


Mimarlık mesleği, insan yaşamında önemli olan çevreyi ve kenti güzelleştirmeyi, yaşam mekânlarını ve kamusal alanları daha yaşanabilir kılmayı amaç edinmiş, mekânı ve yeri tasarlarken insan yaşamını da şekillendirdiğinin bilinciyle yürütülen bir disiplindir. Bu açıdan Mimarlık Bölümünün temel kavrayışı insana, doğaya ve kültüre duyarlı, mesleki bilgi, beceri ve etik ilkelere dayalı nitelikli mimarlar yetiştirmektir. Toplumsal, ekonomik, kültürel ve teknolojik koşullara paralel olarak tasarım ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gelişim ve değişimleri izleyebilen, öngörüde bulunabilen ve gerekli güncel araştırmaları yapabilen, küresel yaşam koşullarına uygun mimar adayları yetiştirmek öncü hedefidir.

Mimarlık Bölümü bünyesinde Restorasyon Anabilim Dalı kurulmuştur. Programın amacı, estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla uzmanlık eğitimi vererek yeterli bilgi ve donanıma sahip mimar adaylarının yetiştirilmesidir. Kültür mirası başta olmak üzere korunması gereken yapılı çevreyle ilgili kuram ve uygulamayı bir arada yürüterek yerel ve evrensel ortamlardaki etkileşimin de şekillendireceği platformlarla eğitim, uygulama ve araştırma alanlarında bütünleşen bir mimarlık eğitimi hedeflenmektedir.

 

Alanına göre ilgili bölümün ön lisans bölümünden mezun olmak

Eğitim dili Türkçe 

Eğitim Türkiye Müfredatına göre olacaktır.

Eğitim Şekli Uzaktan

Eğitim ücreti 3500 euro 

ödeme şekli yarısı nakit kalan kısım yeni sene eğitim döneminde

Ödemeler Üniversitenin resmi hesaplarına olacaktır.