İletişim

İletişim

KANT ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi’nin temeli,  2009  yılına dayanmaktadır. 

Gazetecilik, halkla ilişkiler, reklamcılık, radyo, televizyon ve sinema sektörüne nitelikli eleman yetiştirme amacına yönelik olarak eğitim veren İletişim Fakültesi İzmir veDünyada tek olma özelliğini halen devam ettirmektedir. Fakültede Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık olmak üzere dört bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde Genel Gazetecilik, Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği, Basın-Yayın Tekniği, Bilgisayar Teknolojisi ve İletişim (Bilişim) Halkla İlişkiler, Genel Reklamcılık, Kişilerarası İletişim, Radyo-Televizyon, Sinema, İletişim Bilimleri ve Fotoğrafçılık ve Grafik anabilim dalları yer almaktadır.

Fakültemizde eğitim; ilk iki yılı iletişim ve ilişkili disiplinler, son iki yılı ise bölümlere yönelik uzmanlaşmaya odaklı olmak üzere dört yıldır. Ders programları akademik kadro tarafından sürekli değerlendirmeye tâbi tutulmakta ve geliştirilmektedir. Öncelikle fakülte mezunlarının alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla KANT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından üç bölüme yönelik yüksek lisans ve doktora programları da İletişim Fakültesi bünyesinde yürütülmektedir.

Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince, radyo-televizyon stüdyosu, kapalı devre radyo yayın ekipmanı, dijital ses ve görüntü montaj ünitesi, Ajans uygulama merkezi, renkli ve siyah-beyaz fotoğraf stüdyosu, bilgisayar ve Internet laboratuarında mesleki pratiklerini geliştirme imkânına sahiptir.

Fakülte bünyesindeki uygulama imkânlarının dışında, sektör ile gerçekleştirilen işbirliği projeleri de bu konuda önemli katkı sağlamaktadır. Üçüncü yılın sonunda tüm öğrencilerin katıldığı zorunlu staj uygulamasıyla sektörle olan bağın güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

İletişim Fakültesi bünyesinde öğrencilerin kültürel faaliyetleri kapsamında tiyatro, folklor, karikatür, fotoğraf ve sinema toplulukları kurulmuştur. Öğrencilerimizin spor etkinlikleri içinde yer alan voleybol, basketbol ve futbol takımları Fakültemizi başarıyla temsil etmektedir.